Середа 25 Квітня 2018

2017-08-09: Підвищення цін на інформаційно-технологічний супровід

2017-08-04: Початок продажів електронних поставок галузевих продуктів 1С:Підприємство для України

2017-06-08: Інформаційно-технологічний супровід у режимі онлайн

Перелік всіх новин »

Написати листа:
uris@mail.lviv.ua
Головна » Програми 1С » Новини 1С » Детальніше ...

Про диск ІТС за листопад 2015


У цьому інформаційному листі:
1. Важлива інформація
2. Огляд нових матеріалів листопадового випуску ІТС Україна
3. Варіанти договорів 1С: ІТС, Комплект поставки

1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
"Зима подарунків 1С: ІТС Україна" - акція для користувачів 1С: ІТС Україна ПРОФ!
Оголошуємо про початок акції "Зима подарунків". Акція проводиться в період з листопада 2015 по березень 2016 (включно).
В акції можуть взяти участь зареєстровані користувачі програми "1С: Підприємство", які:
• уклали платний договір 1С: ІТС Україна ПРОФ на 6 або 12 місяців з листопада, грудня, січня лютого або березня;
• уклали пільговий договір 1С: ІТС Україна ПРОФ за схемою 4 + 8 з листопада, грудня, січня лютого або березня;
• перейшли з листопада, грудня, січня лютого або березня на договір 1С: ІТС Україна рівня ПРОФ з договору 1С: ІТС
Україна рівня ТЕХНО.
Учасники акції отримувати оригінальний подарунок - монопод для Селфі.
Додатково учасники акції, які в період проведення акції продовжили свій 12-місячний договір 1С: ІТС Україна ПРОФ
ще рік, також отримають подарунки за програмою лояльності.
З подробицями і правилами проведення акції можна ознайомитися на сторінці http://its.1c.ua/zima.
Доступ до матеріалів ІТС Україна на сайті its.1c.ua
Всі користувачі, які мають діючий договір ІТС Україна ПРОФ, ІТС Україна для віддаленого офісу, а також договір ІТС
Україна для Партнерів, незалежно від терміну початку договору, отримують повний доступ до матеріалів ІТС Україна версій в Інтернет-версії
продукту на сайті http://its.1c.ua. Користувачі ІТС Україна ТЕХНО отримують доступ до матеріалів Інтернет-версії в обмеженому обсязі
(тільки до матеріалів розділу "Технологічна підтримка").
Доступ на сайт its.1c.ua відкривається на час дії договору ІТС.
До уваги користувачів і партнерів! Перевірити реєстрацію договору 1С: ІТС, визначити коли і куди було направлено лист з
активационной посиланням, змінити адресу відправки листа і замовити повторний лист можна на сторінці "Як отримати доступ до
нтернет-версії ІТС Україна ".

2. ОГЛЯД НОВИХ МАТЕРІАЛІВ листопадовому випуску ІТС УКРАЇНА
Методична підтримка 1С: Підприємства 8
У поточному випуску користувачам типових госпрозрахункових конфігурацій "Бухгалтерія для України", "Управління торговим підприємством
для України "та" Управління виробничим підприємством для України "рекомендуємо ознайомитися з методикою вивантаження вихідних
податкових документів для подальшої реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), а також з методикою перевірки реєстрації
вхідних податкових документів в ЄРПН за допомогою інтегрованого сервісу "1С: Звіт".
Для користувачів конфігурацій "Бухгалтерія для України" та "Управління торговим підприємством для України" опублікований порядок
оформлення завершальних операцій по закриттю місяця.
Користувачам типової конфігурації "Управління виробничим підприємством для України" рекомендуємо ознайомитися з переліком і
описом звітів, які використовуються для аналізу прямих і непрямих витрат організації.
Користувачам конфігурацій "Бухгалтерія для України", "Управління торговим підприємством для України" та "Управління виробничим
підприємством для України "рекомендуємо ознайомитися з оновленою методикою оформлення операції дооцінки основних засобів, сума по
якої, повинна включитися до складу нерозподіленого прибутку з зменшенням додаткового капіталу пропорційно нарахуванню
амортизації (відповідно до п. 21 П (С) БО 7).
Для користувачів конфігурацій "Управління торговим підприємством для України", "Управління виробничим підприємством для
Україна "та" Управління торгівлею для України "(ред. 2.3) оновлено порядок оформлення господарських операцій при одержанні, використанні
та погашенні короткострокових кредитів і позик. Також оновлено порядок порівняння планованих обсягів закупівель і продажів за допомогою звіту
"Аналіз збіжності планових даних", який дозволяє аналізувати відхилення кількісних і сумових показників планів закупівель і
продажів, як в абсолютному, так і у відносному вираженні.
Актуалізований порядок аналізу даних за обсягами продажів, з використанням звіту "Продажі за періодами", який дозволяє виводити
інформацію з деталізацією по різним видам періодів. Також актуалізовані методики оформлення відвантаження товарів по декількох замовленнях
покупців однієї видаткової накладної, і поетапної відвантаження товарів за замовленням покупця, по мірі надходження оплати за таким замовленням.
Для користувачів конфігурації "Управління виробничим підприємством для України" додана, а для користувачів конфігурації
"Управління торгівлею для України" (ред. 2.3) оновлена ??методика оформлення додаткових витрат, які повинні враховуватися в
собівартості товарів, до моменту оформлення документа надходження таких товарів.
Користувачам конфігурації "Управління торгівлею для України" (ред. 3.0) рекомендуємо ознайомитися з варіантами відокремленого обліку
запасів при їх списанні у момент відвантаження, а також з порядком списання, якщо відокремлений облік запасів не ведеться.
Для користувачів конфігурації "Роздріб для України" (ред. 1.0) опубліковані методики спільного використання конфігурацій "Роздріб
для України ред. 1.0 "і" Бухгалтерія для України ред. 1.2 ", а також конфігурацій" Управління торговим підприємством для України ред. 1.2 "і
"Роздріб для України ред. 1.0". У матеріалах описані основні настройки обміну даними, а також порядок контролю виконання обміну. ??
Для користувачів прикладних рішень для бюджетних установ України, а саме, для користувачів конфігурацій "Бухгалтерія для
бюджетних установ України "і" Комплексний облік для бюджетних установ України "в розділі" Облік запасів "опубліковані методики
оформлення операцій інвентаризації бланків суворої звітності, малоцінних необоротних активів та запасів. В розділ "Облік необоротних активів
і МБП "додана методика оформлення операції інвентаризації необоротних активів. У матеріалах також наведено порядок оформлення операцій
оприбуткування надлишків і списання недостач, виявлених в результаті проведених інвентаризацій.
Користувачам конфігурацій "Комплексний облік для бюджетних установ України" і "Зарплата і кадри для бюджетних установ України"
в розділі "Методики проведення розрахунків" рекомендуємо ознайомитися з методикою оформлення оплати мобілізованим співробітникам.
У поточному випуску опублікована версія 4.0 драйвера "ArtSoft: Універсальний OLE-драйвер для фіскальних реєстраторів", розробленого
компанією ArtSoft, використовуваного для підключення торгівельного обладнання до типових конфігурацій для України. У зв'язку з цим в рубриці
"Підключають торгівельне обладнання" оновлено опис драйвера, а також оновлений перелік підтримуваних драйверів торгового
обладнання в типових конфігураціях для України.
Для розробників систем на платформі "1С: Підприємство 8" наводиться опис механізму швидкого часткового перекладу ресурсів платформи,
який дозволяє виконати локалізацію інтерфейсу платформи для функціонування конкретного прикладного рішення. У рубриці
"Універсальні звіти та обробки" оновлені обробки: "Консоль запитів для керованого застосування" (для "1С: Підприємства" версії 8.3),
"Групове зміна об'єктів", "Налаштування технологічного журналу".
Для адміністраторів інформаційних систем на платформі "1С: Підприємство 8" наводяться опис налаштувань PostgreSQL для роботи з
"1С: Підприємством" і порядок розслідування повільно працюють запитів при використанні СУБД Oracle. Оновлено перелік індексів
таблиць бази даних.
У рубриці "Стандартні бібліотеки" оновлені "Бібліотека стандартних підсистем" (ред. 2.3), "Бібліотека електронних документів"
(ред. 1.1 та 1.3).
Поради лінії консультацій
У розділі оновлено перелік рекомендацій і порад по роботі в прикладних рішеннях для України.
1С: Звіт. Електронна звітність, обмін Первін документами
Матеріали надаються українською мовою фахівцями компанії "1С-СЕД".
Рубрику "Методичні рекомендації з использование програми" 1С: Звіт "" довідника "1С: Звіт. Електронна звітність, обмін Первін документами"
доповнено порядком створення нового підприємства в "1С: Звіт" за допомогою "Майстра заповнення даних про підприємство". Також у рубриці
актуалізований перелік центрів сертифікації ключів, сертифікати електронно-цифрових підписів яких, підтримуються "1С: Звіт".
Рубрику "консультації з питань роботи з програмою" 1С: Звіт "" доповнено переліком проблемних ситуацій і порядком їх виправлення.
Консультації для бухгалтера
У довіднику "Праця і заробітна плата" в розділі "Відрядження" оновлений матеріал "Інші гарантії і компенсації при відрядженнях".
У ньому описані порядок відображення оплати за час відрядження в конфігурації "Зарплата і Управління Персоналом для України" і приклади
розрахунку такої оплати
У зв'язку з останніми змінами законодавства актуалізований підрозділ "Додаток 5: Розшифровки податкових зобов'язань та
податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) "розділу" Податкова звітність з ПДВ "довідника" Регламентована звітність "
Крім цього актуалізовані підрозділ "Імпорт послуг (операції з поставки послуг нерезидентом з місцем поставки на митній
території України) "розділу" Експортно-імпортні операції "довідника" ПДВ: правила оподаткування та облік "
Підрозділ "Інші умови договору" розділу "Зміст господарського договору" довідника "Договори: умови та форми"
доповнено новим матеріалом, в якому розкриваються умови про права та обов'язки сторін, про відповідальність сторін, про порядок оплати
і деякі інші додаткові умови договору.
Додані нові питання і консультації в рубриці "запитаня - ВІДПОВІДІ від тижневика" Головбух: БЮДЖЕТ ".
Додані нові питання і консультації в рубриці "Дебет-Кредит.
На ІТС представлена ??актуальна станом на 28.10.2015 р нормативно-правова база "ЛІГА: ЗАКОН. Інформаційно-правова
підтримка ", підготовлена ??ІАЦ" Ліга ".
Форми звітності, релізи програм і конфігурацій
У цей випуск включені наступні компоненти:
1С: Підприємство 8
• 1С: Підприємство 8. Версія 8.3.6.2332

Релізи конфігурацій:
• 1С: Підприємство 8. Конфігурація Зарплата і Управління Персонадом для України, редакція 2.1. Версія 2.1.41 (оновлення + перехід з
Базовою на ПРОФ),
• 1С: Підприємство 8. Конфігурація Зарплата і Управління Персонадом для України (базова версія), редакція 2.1. Версія 2.1.41 (оновлення),
• 1С: Підприємство 8. Конфігурація Управління торговим підприємством для України, редакція 1.2. Версія 1.2.33 (оновлення),
• 1С: Підприємство 8. Конфігурація Управління виробничим підприємством для України, редакція 1.3. Версія 1.3.42 (оновлення),
• 1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України, редакція 1.0. Версія 1.0.51 (оновлення),
• 1С: Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ України, редакція 1.0. Версія 1.0.45 (оновлення),
• 1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України, редакція 1.0. Версія 1.0.52 (оновлення + перехід з Базовою на ПРОФ),
• 1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України (базова версія), редакція 1.0. Версія 1.0.52 (оновлення).
1С: Підприємство 7.7
Форми звітності
• ЗА III КВАРТАЛ 2015 року (випуск 2 для конфігурацій "Бухгалтерський облік для України" і "Виробництво послуги бухгалтерія для України",
• ЗА III КВАРТАЛ 2015 року (випуск 2 для конфігурації "Бухгалтерія + торгівля + склад + зарплата + кадри для України".
Детальна інформація про Інформаційно-технологічному супроводі (1С: ІТС Україна) представлена ??у вільному доступі на сайті its.1c.ua
в рубриці "Про 1С: ІТС Україна".
3. ВАРІАНТИ ДОГОВОРІВ 1С: ІТС, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Варіанти договорів на ІТС Україна:
• ІТС Україна ПРОФ (платний / пільговий без додаткової оплати / пільговий на 12 місяців за схемою 8 + 4);
• ІТС Україна ТЕХНО (платний);
• ІТС Україна ДЛЯ ПАРТНЕРІВ (платний).
У комплект ІТС Україна ПРОФ включаються:
• ІТС Україна ПРОФ;
• сувенір ділового призначення.

         finance.com.ua    finance.com.ua
11 . 57 . 46397 
© ПП "УРІС" 2005 Україна 

 м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, оф. 308, тел. (032) 242-05-43